Warning: A non-numeric value encountered in /srv/users/serverpilot/apps/eaals/public/wp-content/themes/gonzo/single.php on line 52

Warning: A non-numeric value encountered in /srv/users/serverpilot/apps/eaals/public/wp-content/themes/gonzo/single.php on line 53

Warning: A non-numeric value encountered in /srv/users/serverpilot/apps/eaals/public/wp-content/themes/gonzo/single.php on line 54

Warning: A non-numeric value encountered in /srv/users/serverpilot/apps/eaals/public/wp-content/themes/gonzo/single.php on line 55

Warning: A non-numeric value encountered in /srv/users/serverpilot/apps/eaals/public/wp-content/themes/gonzo/single.php on line 56

Warning: A non-numeric value encountered in /srv/users/serverpilot/apps/eaals/public/wp-content/themes/gonzo/single.php on line 57

Warning: A non-numeric value encountered in /srv/users/serverpilot/apps/eaals/public/wp-content/themes/gonzo/single.php on line 58
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ no image

Published on 27 Φεβρουαρίου, 2013 | by eaals

0

“Άσκηση Έφεσης κατά των Πράξεων – Αποφάσεων του Γ.Λ.Κ. περί Αναπροσαρμογής των Συντάξεων (Ν. 4093/2012)”

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

 ΕΠΕΙΓΟΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Πειραιάς 27 – 02 – 2013

  ΘΕΜΑ: “Άσκηση Έφεσης κατά των Πράξεων – Αποφάσεων του Γ.Λ.Κ. περί Αναπροσαρμογής των Συντάξεων (Ν. 4093/2012)”

Αναρτώνται Έντυπα – Υποδείγματα Έφεσης, Αίτησης Θεραπείας και Ενστάσεως κατά των Πράξεων-Αποφάσεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους περί Αναπροσαρμογής των Συντάξεων, κατ’ εφαρμογήν του Ν. 4093/2012, που επιμελήθηκε ο Αντιπρόεδρος της ΠΟΑΑΣΑ και νομικός κ. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Σπυρίδων, και πρόθυμα χορήγησε στην ΕΝΩΣΗ μας προς χρήση των Μελών της, ο φίλος Πρόεδρος της ΠΟΑΑΣΑ Στρατηγός κ. Θεόφιλος Αθανασίου.

Όσοι επιθυμούν την άσκηση αυτών των ένδικων μέσων, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα έντυπα αυτά, συμπληρώνοντας τις κενές ενδείξεις με τα στοιχεία ταυτότητας τους κ.λ.π.

Αν και ως εκ περισσού σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.- Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ άσκησης της έφεσης εξαντλείται την 22-3-2013.

2.- Η Έφεση μπορεί να υπογράφεται από τον ίδιο τον απόστρατο, αλλά τότε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου θα πρέπει να παραστεί υποχρεωτικά ανάλογου βαθμού δικηγόρος (Παράσταση: 253,54 ευρώ, Ένσημα: 59,70 ευρώ)

3.- Το Παράβολο Δημοσίου 20ευρώ, θα επισυνάπτεται από τώρα στην Έφεση, στην οποία θα επικολλάται Ένσημο ΤΑΧΔΙΚ 15 ευρώ και στο επικυρωμένο αντίγραφο ίδιο ένσημο 2 ευρώ.

4.- Το Επικυρωμένο αντίγραφο από το Ε.Σ. θα πρέπει να επιδίδεται στον Υπουργό Οικονομικών, με Δικαστικό Επιμελητή (δαπάνη 30-50 ευρώ περίπου) και στη συνέχεια το αποδεικτικό Επίδοσης θα κατατίθεται στο Ε.Σ. για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της Έφεσης.

5.- Επίσης αναρτώνται προσφορές δικηγορικών γραφείων για την περίπτωση που υπάρχει σχετικό ενδιαφέρον συνεργασίας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

                    Ο Γεν. Γραμματέας                                             Ο Πρόεδρος

                  Παναγιώτης Καλογείτων                                  Γεώργιος Καλαρώνης

                     Υποναύαρχος Λ.Σ. ε.α.                                   Υποναύαρχος Λ.Σ. ε.α.


ΕΝΩΠΙΟΝ

ΤΟΥ Α ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

(Αρθ. 5 Ν.4484/1964 (Α-253) και άρθ. 63 Π.Α.774/1980 (Α-189)

Oδός Χρ. Βουρνάζου αριθ.4 & Αν.Τσόχα – Τ.Κ. 10168 -ΑΘΗΝΑ

ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ

ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ.

ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οδός Κάνιγγος αριθ. 29- Τ.Κ. 10110 – ΑΘΗΝΑ

 

ΕΝΣΤΑΣΗ

 

(Άρθρο 5 παρ. 1 του Ν. 4484/1964 ΓΑ-253)

και υπ’ αριθ. 20661/0092/08-03-2005

(Β-387/24-03-2005) Απόφ. Υφυπ. Οικονομίας και Οικονομικών)

Α.Μ.Σ:(……………………….):……………………. του …………………

……………………………………… Λιμενικού Σώματος ε.α.

Κατοίκου …………………… Oδός ………………………………………

αριθ…….. Τ.Κ: ………-Τηλ.: ………………….

 

ΚΑΤΑ

 

1. -Του Ελληνικού Δημοσίου, νόμιμα εκπροσωπουμένου από τον Υπουργό Οικονομικών (Ν.Σ.Κ) που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα , Οδός Ακαδημίας αριθμό 68.

2. -Της από 04-02-2013 Απόφασης της Διευθύντριας της Διεύθυνσης Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής, Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων, της Γενικής Διεύθυνσης, του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και

3.-Κάθε άλλης συναφούς προγενέστερης ή μεταγενέστερης Πράξης ή Παράλειψης της Διοίκησης (Γ.Λ.Κ), επί της οποίας ερείδεται αυτή, με τα αυτά αποτελέσματα.-

 

Α΄ ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ

Τυγχάνω απόστρατος (βαθμός) …………………………… του Λιμενικού Σώματος και αποστρατεύτηκα- συνταξιοδοτήθηκα το έτος ………….., σύμφωνα με τις ισχύουσες τότε συνταξιοδοτικές διατάξεις, όπως αυτές βελτιώθηκαν στη συνέχεια και κωδικοποιήθηκαν σε ενιαίο κείμενο, με τις διατάξεις του Π.Δ. 169/2007 (Α-210) “Περί Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων”.

Η ως άνω de jure συνταξιοδοτική κατάσταση μου, από 01-01-2010 δραστικά μειώθηκε-μεταβλήθηκε-ανατράπηκε με έναν απίστευτο ορυμαγδό αντισυνταγματικών νομοθετικών διατάξεων, ήτοι: α) Του άρθρου 1 του Ν. 3833/2010(Α-40), β) Του άρθρου 3 του Ν. 3845/2010 (Α-65) γ) Του άρθρου μόνου του Ν. 3847/2010(Α-67), δ) Του άρθρου 11 του Ν. 3865/2010 (Α-120)ε) Του άρθρου 2 παρ. 14 εδάφ. α και β. του Ν.4002/2011 (Α-180), στ) Του άρθρου 1 παρ.10 εδάφ. α του Ν.4024/2011(Α-226), ζ) Του άρθρου 1 παρ.1 εδάφ. α, β και γ του Ν.4051/2012 (Α- 40) και η) Του άρθρου 1 παρ. Β. υποπ. Β3 περίπ. α του Ν.4093/2012 (-222).

Με την εφαρμογή όμως, των διατάξεων των περ. 31 και 32 της υποπαρ.Γ1 της παρ. Γ του Ν.4093/2012 (Α-222), προέκυψε επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθείσας σύνταξης, όπως προκύπτει, από την 04-02-2013 ως άνω προσβαλλόμενη Απόφαση, της Διευθύντριας της Διεύθυνσης Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής, Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων, της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, Φ/Ο της οποίας σας επισυνάπτω και μου γνωρίζεται, ότι εισέπραξα ως αχρεωστήτως καταβληθέν, το ποσό των ………….. ευρώ, το οποίο θα μου παρακρατηθεί σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις των …………… ευρώ εκάστη, αρχής γενομένης από τη σύνταξη του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, όπερ και εγένετο.

 Β΄ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ

 Την ως άνω από 04-02-2013 Απόφαση, της Διευθύντριας της Διεύθυνσης, Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής, Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων, της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους δεν την αποδέχομαι και ΕΝΙΣΤΑΜΑΙ κατά του κύρους και της ισχύος αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 4484/1964(Α-253) σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 63 του Π.Δ. 774/1980 (Α-189) και της υπ’ αριθ. 20661/0092/08-03-2005 ( Β-387/24-03-2005) Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την παρούσα έγγραφη, νομότυπη, εμπρόθεσμη {Άρθρο 68. παρ. 9 του Ν.4055/2012 (Α-51)}, παραδεκτή και αρμόδια υποβαλλόμενη στο Δικαστήριο Σας, Ένσταση μου, για τους κατωτέρω νόμιμους, βάσιμους και αληθινούς λόγους και ζητώ την ανάκληση-ακύρωση και εξαφάνιση αυτής καθώς και κάθε άλλης συναφούς Πράξης ή Παράλειψης της Διοίκησης (Γ.Λ.Κ) επί της οποίας ερείδεται αυτή και ειδικότερα:

Η Διευθύντρια της Διεύθυνσης της Διεύθυνσης, Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων, της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, πραγματοποίησε-παρακράτησε την πρώτη δόση των ………….. ευρώ από έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από την σύνταξη μου, μηνός Φεβρουαρίου 2013 για συνολικό χρηματικό ποσό …………. ευρώ, ως αχρεωστήτως καταβληθέν από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, αυτόβουλα, αόριστα, αναιτιολόγητα, παράνομα και καταχρηστικά και με δική της Ευθύνη και Υπαιτιότητα, κάνοντας κακή χρήση της διακριτικής της εξουσίας ή άλλως πως σε κάθε άλλη περίπτωση εσφαλμένα ερμήνευσε και εφάρμοσε την Εθνική και Διεθνή Νομοθεσία {(Άρθρα 5, 17, 20 παρ. 2, 22, 25 παρ.3, 28 παρ. 1 & 2 και 36 παρ.2 του Συντάγματος) και άρθρα 15,17, και 31 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Συνθήκη Λισσαβόνας που κυρώθηκε με τον Ν. 3671/2008 (Α-129)}.

Επειδή, κατά πάγια Νομολογία των Ανωτάτων Δικαστηρίων της χώρας μας και σύμφωνα πάντοτε με την κρατούσα γενική αρχή του Διοικητικού Δικαίου, συμπορευόμενη αυτή και με την γενική αρχή του Δικαίου των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η αναζήτηση χρηματικών ποσών τα οποία εισπράχθηκαν από τον δικαιούχο πολίτη μη νόμιμα, πλην όμως καλόπιστα και άνευ ουδεμιάς ευθύνης και υπαιτιότητα του ιδίου, αποκλείεται αφού η τυχόν είσπραξη τους συνεπάγεται απρόβλεπτες οικονομικές συνέπειες για τον ίδιο και την οικογένεια του, πράγμα που συμβαίνει στην περίπτωση μου, στη σημερινή οικονομική κρίση που ζούμε άπαντες.

Επειδή, η εν λόγω παρακράτηση εκ των μηνιαίων συνταξίμων αποδοχών μου, υπαγορεύτηκε προφανώς από τις διατάξεις, των περ. 31 και 32 της υποπαρ. Γ1 της παρ. Γ του Ν.4093/2012 (Α-222), πάσχει από τυπική και ουσιαστική συνταγματικότητα, αφού προσβάλλει το λεγόμενο κοινωνικό κεκτημένο και ανατρέπει τις θεσμικές εγγυήσεις ,που σχετίζονται με το δικαίωμα στην εργασία, την κοινωνική ασφάλιση και την συνταξιοδότηση και παραβιάζει συγχρόνως την Νομολογία, τόσον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, όσο και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης {Ν. 3671/2008 (Α-129) και άρθρα 15 παρ. 1, 31 παρ. 1 και 17 του Χάρτη της Ευρώπης}.

Επειδή, η ψήφιση, όλων των προαναφερομένων Νόμων, των μέχρι σήμερα Μνημονίων, με τους οποίους έγινε η μείωση των συντάξιμων αποδοχών μου, πραγματοποιήθηκε με απλή πλειοψηφία της Βουλής και όχι με τα 3/5 αυτής όπως επιτάσσει το άρθρο 28 παρ. 2 του Συντάγματος.

Επειδή, παραβιάστηκε το άρθρο 36 παρ. 2 του Συντάγματος με τις διατάξεις του άρθρου Πρώτου παρ 4 του Ν. 3845/2010 (Α-65), αφού μη νόμιμα εκχωρήθηκε αρμοδιότητα του Νομοθετικού Σώματος στον Υπουργό Οικονομικών για να υπογράφει κάθε μνημόνιο, δανειακή σύμβαση και ότι κρίνει αυτός απαραίτητο για την εκτέλεση του μηχανισμού στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας.

Επειδή, η μείωση των Μισθών και των Συντάξεων, είναι ωσαύτως αντισυνταγματική, αφού ο μισθός – σύνταξη αποτελούν αδιαμφισβήτητο μέρος του δικαιώματος ιδιοκτησίας ενός φυσικού προσώπου και η μείωση αυτή του δικαιώματος αποτελεί κατάφωρη παράβαση εκ μέρους του Κράτους-Πολιτείας, στο μισθωτό ή τον συνταξιούχο.

Επειδή, στην περίπτωση μου παραβιάστηκαν οι αρχές ασφαλείας του Δικαίου και της προστατευόμενης εμπιστοσύνης των πολιτών που αποβλέπουν στο μη αιφνιδιασμό των δικαιωμένων (Υπ. αριθ. 602/2003 Απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας.), αλλά και του δικαιώματος, της αρχής της προηγούμενης ακρόασης (Άρθρο 20 παρ. 2 του Συντάγματος).-

Επειδή, παραβιάστηκε το άρθρο 1 του από 20-03-1952, 1ου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Σύμβασης της Ρώμης της 04-11-1950, “Δια την προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών”, τα οποία -Πρωτόκολλο και Σύμβαση -κυρώθηκαν με το άρθρο πρώτο του Ν.Δ. 53/1974 (Α-256) και έχουν υπέρτερη των κοινών Νόμων ισχύ, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος.

Επειδή, η παρούσα ένσταση μου είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθινή.-

 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

οι οποίοι είναι νόμιμοι, βάσιμοι και αληθινοί και όσους άλλους ήθελα προσθέσει τω καιρώ τω δέοντι με ξεχωριστό δικόγραφο και με την ρητή επιφύλαξη άσκησης παντός νομίμου δικαιώματος μου,

ΑΙΤΟΥΜΑΙ

1.-Να γίνει δεκτή η παρούσα Ένσταση μου, κατά το τυπικό και ουσιαστικό μέρος αυτής, σε όλο το αιτητικό της.

2.-Να ανακληθεί-ακυρωθεί και εξαφανιστεί η ανωτέρω προσβαλλόμενη από 04-02-2013 Απόφαση της Διευθύντριας της Διεύθυνσης Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων, της Γενικής Διεύθυνσης, του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

3.-Να παύσει άμεσα η ως άνω Διευθύντρια, την περαιτέρω παρακράτηση των ……….. ευρώ, από τις μηνιαίες συνταξιοδοτικές αποδοχές μου και να επανέλθουν αυτές στην de jure κατάσταση που βρισκόντουσαν την 31η Δεκεμβρίου 2012.-

4.-Να επιστραφεί έντοκα με το ισχύον επιτόκιο υπερημερίας το παρακρατηθέν παράνομο χρηματικό ποσό για το από 01-02-2013 και μέχρι 31-7-2013 χρονικό διάστημα, ανερχόμενο στο συνολικό ποσό των ………… ευρώ, ως δήθεν αχρεωστήτως καταβληθέν, αλλά και αυτό που ήθελε προκύψει και παρακρατηθεί από το Γ.Λ.Κ, μέχρι της εκδίκασης της Ένστασης μου.-

Αθήνα …………………………. 2013

 Διατελώ Μετά Τιμής

Ο Ενιστάμενος

………………………………………………….

……………………………. Λιμενικού Σώματος ε.α.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ : Δύο (2)

1.-Παράβολο Ελληνικού Δημοσίου 20,00ευρώ (Αρθ.83 παρ.1 του Ν.4055/2012 (Α-51) και

2. -Φ/ο υπ αριθ. από 04-02-2013 Απόφασης της Διευθύντριας της Διεύθυνσης Κανονισμού και Πληρωμής Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων, της Γενικής Διεύθυνσης, της Διεύθυνσης Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.


ΠΡΟΣ: ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΟΛΗΣ

ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

 

ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

 

Α.Μ.Σ:(……………………….):……………………. του …………………

……………………………………… Λιμενικού Σώματος ε.α.

Κατοίκου …………………… Oδός ………………………………………

αριθ…….. Τ.Κ: ………-Τηλ.: ………………….

 

 

Θέμα:. Εσφαλμένος υπολογισμός της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων και μείωσης συντάξιμων αποδοχών μου κλπ.

 

Σχετικά με το επιδηλούμενο θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.-Με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.3865/2010 (Α-120) επεβλήθη 01-08-2010 η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, σε ποσά μηνιαίων συντάξεων άνω των 1.400,00 ευρώ.

2.-Η νέα αυτή εισφορά επεβλήθη αρχικά με βάση συγκεκριμένη κλίμακα συντάξεων και συντελεστές κλιμακούμενους από 3% έως 10%, οι οποίοι όμως από 01-08-2011 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.14 εδάφ. α και β Ν.4002/2011 (Α-180),αυξήθηκαν σε επίπεδα κυμαινόμενα από 6% ως 14%.

3.-Παρά τις αλλεπάλληλες μειώσεις που επεβλήθησαν, από την 01-11-2011 με το άρθρο 1 παρ.10 εδάφ. α του Ν.4024/2011(Α-226) κατά 20% σε συντάξεις άνω των 1.2000,00ευρώ το μήνα και από την 01-01-2012 με το άρθρο 1 παρ. 1 εδάφ. α, β και γ του Ν.4051/2012 (Α-40) κατά 12% σε συντάξεις άνω των 1.300,00 ευρώ το μήνα, η Υπηρεσία σας εξακολουθεί να υπολογίζει και να παρακρατεί, όλως αδικαιολογήτως την εν λόγω Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων κλπ., με βάση τα ποσά της σύνταξης μου, όπως αυτά είχαν διαμορφωθεί ΠΡΙΝ από τις παραπάνω μειώσεις, όπως προκύπτει και από τα τριμηνιαία ενημερωτικά σημειώματα αποδοχών μου, που μου αποστέλλονται και τα οποία διατηρείται και σεις στο ηλεκτρονικό ατομικό μου φάκελο του αρχείου σας και των οποίων φρονώ, παρέλκει η υποβολή των.

 

Για ΤΟΥΣ ανωτέρω λόγους και με τη ρητή

επιφύλαξη άσκησης παντός νομίμου δικαιώματός μου

 

ΑΙΤΟΥΜΑΙ

1.-Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτηση θεραπείας, κατά το τυπικό και ουσιαστικό μέρος αυτής και σε όλο το αιτητικό της.

2.-Εφεξής, η παρακράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης των Συνταξιούχων, δέον όπως πραγματοποιείται, επί του ποσού της σύνταξης μου το οποίο πρόκυπτε, τόσο, μετά τις ανωτέρω δύο αλλεπάλληλες μειώσεις, όσο και αυτών οι οποίες επεβλήθησαν από 01-08-2012 {Αναδρομική προσαρμογή της σύνταξης μου στο Νέο Μισθολόγιο των εν ενεργεία Στρατιωτικών σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 31 εδάφ. α του Ν.4093/2012(Α-222)} και από 01-01-2013 (Πρόβλεψη Μνημονίου III), επί Πλέον δε καθίσταται φανερό, ότι μετά την επιβολή των μειώσεων αυτών, η σύνταξή μου έπεσε σε χαμηλότερα επίπεδα, στα οποία κατά λογική επαγωγή, αντιστοιχεί μικρότερος συντελεστής Εισφοράς Αλληλεγγύης των Συνταξιούχων και

3.-Μου επιστραφούν εντόκως, τα επί πλέον αχρεωστήτως παρακρατηθέντα από την υπηρεσία σας χρηματικά ποσά, από 01 Νοεμβρίου 2011 (λόγω μείωσης του συντελεστή της Εισφοράς Αλληλεγγύης των Συνταξιούχων κλπ.).

 

Αθήνα ………………………… 2013

 

Διατελώ μετά τιμής

Ο ΑΙΤΩΝ

 

………………………………………………….

……………………………. Λιμενικού Σώματος ε.α.

 


ΕΝΩΠΙΟΝ

 

TOY III ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Άρθρο 2 παρ. Γ΄ υπ’ αριθ. ΦΓ8/1 5686/2002 (Β-1242).

Απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου

 

 

Ε Φ Ε Σ Η

 

[(Άρθρα 68 παρ. 8 & 110 παρ.16 του N.4055/2012(A-51)]

Α.Μ.Σ:(……………………….):……………………. του …………………

……………………………………… Λιμενικού Σώματος ε.α.

Κατοίκου …………………… Oδός ………………………………………

αριθ…….. Τ.Κ: ………-Τηλ.: ………………….

 

ΚΑΤΑ

 

1.-Του Ελληνικού Δημοσίου, νόμιμα εκπροσωπουμένου από τον Υπουργό Οικονομικών (Ν.Σ.Κ.). που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, Οδός Ακαδημίας αριθ. 68.

2.-Της υπ’ αριθ ………… 72012 από 22-01-2013 Πράξης-Απόφασης, του Διευθυντού της Διεύθυνση Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων, της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων, του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και

3.-Κάθε άλλης συναφούς προγενέστερης ή μεταγενέστερης Πράξης ή Παράλειψης της Διοίκησης (Γ.Λ.Κ.), με τα αυτά αποτελέσματα.

 Α΄ ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ

Είμαι απόστρατος – συνταξιούχος .(βαθμός)………………….. του Λιμενικού Σώματος και αποστρατεύτηκα – συνταξιοδοτήθηκα το έτος ……………… σύμφωνα με τις ισχύουσες τότε συνταξιοδοτικές διατάξεις του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών συντάξεων.

Στη συνέχεια, οι μηνιαίες συντάξιμες αποδοχές μου, αναπροσαρμόσθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 και 9 του Ν. 2838/2000 (Α-179) όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από άλλες του άρθρου 37 παρ. 2 και 9 του Ν. 3016/2002 (Α-110) και άρθρου 8 του Ν. 3408/2005 (Α-272).

Οι ως άνω ορθώς και καλώς αναπροσαρμοσθείσες μηνιαίες συντάξιμες αποδοχές μου, μειώθηκαν δραματικά στη συνέχεια, με μια σειρά αντισυνταγματικών νομοθετικών και διοικητικών πράξεων, μέσα στην παρελθούσα διετία, για τις οποίες άσκησα αρμοδία, εμπρόθεσμα και παραδεκτά, τα εκ του Νόμου προβλεπόμενα ένδικα μέσα, με μια σειρά ειδικών δικογράφων.

Με την ως άνω όμως προσβαλλόμενη υπ’ αριθ. 12012 από 22-01-2013 Πράξη-Απόφαση του Διευθυντού της Διεύθυνσης Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, μου επιβλήθηκαν και νέες άδικες, αλλά και αντισυνταγματικές περικοπές στη ήδη πενιχρά σύνταξη μου, που προσδιορίστηκε με την υπ’ αριθ. /2010 από 12-05-2010 κοινή Πράξη-Απόφαση των συναρμοδίων Διευθυντών της 44ης και 46ης Διεύθυνσης Μισθών και Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, κατ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4093/2012 (Α-222) και των υπ’ αριθ. α) 2/83408/0022/14-11-2012 και β) 2/85127/0022/22-11-2012 εξουσιοδοτικών αυτού Αποφάσεων, του αρμόδιου Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

Ειρήσθω δε εν παρόδω ότι, φ/ο της ανωτέρω προσβαλλόμενης Πράξης-Απόφασης, του Διευθυντού της Διεύθυνσης Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων, της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων, του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σας υποβάλλω συνημμένα.

 

Β’ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ

Την ως άνω προσβαλλόμενη Πράξη-Απόφαση του Διευθυντού Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων, της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων, του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ΔΕΝ την αποδέχομαι και την εκκαλώ-εφεσιβάλλω, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 8 και 110 παρ. 16 του Ν.4055/2012 (Α-51), σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 53 και επόμενα του Π.Δ. 774/1980 (Α-189), εμπρόθεσμα, παραδεκτά, νομότυπα και αρμόδια ενώπιον του Δικαστηρίου Σας και εξαιτούμαι την ακύρωση-εξαφάνιση καθ’ ολοκληρίαν της ισχύος αυτής, αλλά και κάθε άλλης συναφούς προγενέστερης ή μεταγενέστερης Πράξης ή Παράλειψης της Διοίκησης (Γ.Λ.Κ.), για τους κατωτέρω εκτιθέμενους ορθούς, βάσιμους και νόμιμους, λόγους και όσους άλλους ήθελα προσθέσει τω καιρώ τω δέοντι με ξεχωριστό δικόγραφο.

Επειδή, στην υπόθεση μου, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, αυτόβουλα, αόριστα και αναιτιολόγητα, παράνομα και καταχρηστικά και με δική του Ευθύνη και Υπαιτιότητα, κάνοντας κακή χρήση της διακριτικής του εξουσίας ή άλλως πως σε κάθε άλλη περίπτωση εσφαλμένα ερμήνευσε και εφάρμοσε την Εθνική και Διεθνή Νομοθεσία [(Άρθρα 5, 17, 20 παρ. 2, 22, 25 παρ.3, 28 παρ. 1 & 2 και 36 παρ. 2 του Συντάγματος) και άρθρα 15, 17, και 31 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Συνθήκη Λισσαβόνας που κυρώθηκε με τον Ν. 3671/2008 (Α-129)].

Επειδή, η εν λόγω αναπροσαρμογή εκ των μηνιαίων συνταξίμων αποδοχών μου, υπαγορεύτηκε καταρχήν από τις διατάξεις των άρθρων 1 του Ν. 3833/2010 (Α-40) και 3 του Ν. 3845/2010 (Α-65) και στη συνέχεια από τις διατάξεις του Ν.4093/2012 (Α-222), οι οποίες σύμφωνα με τα πρακτικά της 4ης Ειδικής Συνεδρίασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 31ης Οκτωβρίου 2012, οι μειώσεις των Συντάξεων κρίθηκαν αντισυνταγματικές, παράνομες και καταχρηστικές με ότι αυτό συνεπάγεται και συγκεκριμένα:

“Το Σύνταγμα και το Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), δεν εγγυώνται ορισμένο ύψος μισθού η σύνταξης Ο περιορισμός τους όμως από το Νομοθέτη επιβάλλεται το μεν να μην θέτει σε κίνδυνο την αξιοπρεπή διαβίωση των οικονομικώς ασθενέστερων τάξεων (άρθρο 2 παρ.1 του Συντάγματος), το δε να πρόκειται για μέτρο ικανό και πρόσφορο για την εξυπηρέτηση σκοπού δημοσίου συμφέροντος, τηρουμένων των αρχών της ισότητας στην κατανομή των δημοσίων βαρών (άρθρο 4 παρ.5 του Συντάγματος) και της αναλογικότητας (άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγματος).

Περαιτέρω οι ρυθμίσεις της παραγράφου 3, με τις οποίες μειώνονται, ήδη για Πέμπτη (5η) φορά από το έτος 2010, οι συντάξεις του Δημοσίου, χωρίς χρονικό περιορισμό και χωρίς συνεκτίμηση των λοιπών οικονομικών επιβαρύνσεων, που έχουν στο μεταξύ επιβληθεί, μπορεί να πλήξει το επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης μεγάλης κατηγορίας των υποκείμενων στη μείωση συνταξιούχων.

Πέραν αυτού, μπορεί μολονότι δεν μπορεί κατ’ αρχήν να αμφισβητηθεί ότι με τις ως άνω ρυθμίσεις διώκεται η ικανοποίηση σκοπού δημοσίου συμφέροντος συνισταμένου στην περιστολή των δημοσιονομικών ελλειμμάτων, ούτε αιτιολογείται ούτε τεκμηριώνεται, με την παράθεση συγκεκριμένων στοιχείων, η προσφορότητα και αναγκαιότητα των θεσπισμένων περιορισμών για την επίτευξη του σκοπού αυτού, υπό την έννοια της εξάντλησης κάθε άλλου διαθέσιμου μέτρου, ούτως ώστε να αποτραπεί επιβάρυνση, για πολλοστή φορά, της ίδιας κατηγορίας πολιτών, πολύ περισσότερο, μάλιστα που οι μειώσεις υπολογίζονται με ενιαίο ποσοστό επί του συνόλου του ποσού κάθε σύνταξης, χωρίς εσωτερική κλιμάκωση τους, με αποτέλεσμα να προκύπτουν δυσανάλογες επιβαρύνσεις.

Κατά συνέπεια δημιουργούνται ζητήματα συμβατότητας των επίμαχων ρυθμίσεων με τις προαναφερόμενες συνταγματικές διατάξεις.

Η ολοσχερής κατάργηση με τη διάταξη αυτή των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και του επιδόματος Αδείας αδιακρίτως, σε συνδυασμό και με τις μεγάλες μειώσεις της παραγράφου 3 του παρόντος, χωρίς να λαμβάνεται μέριμνα για τους χαμηλοσυνταξιούχους του Δημοσίου, ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα συμβατότητας της διάταξης αυτής προς τα άρθρα 22 παρ. 4 και 2 παρ. 1 του Συντάγματος.

Το Κράτος δεν αναζήτησε ως όφειλε άλλες εναλλακτικές λύσεις για αύξηση των εσόδων όπως την πάταξη της φοροδιαφυγής καθώς όπως έχει κριθεί με Απόφαση της Ολομέλειας του Δικαστηρίου, επί των εφαρμοστέων του Μνημονίου διατάξεων, δεν είναι επιτρεπτό η επιβάρυνση από τα μέτρα που λαμβάνονται προς αντιμετώπιση της δυσμενούς και παρατεταμένης οικονομικής συγκυρίας να κατανέμεται πάντοτε σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών, οι οποίοι κατά κανόνα , είναι συνεπείς προς τις υποχρεώσεις τους και να ευνοούνται άλλες κατηγορίες από την ασυνέπεια των οποίων -κυρίως στο επίπεδο της εκπλήρωσης των φορολογικών τους υποχρεώσεων -προκαλείται σε μεγάλο ποσοστό η δυσμενής αυτή συγκυρία”.

Το Κράτος βάσει του άρθρου 25 παρ.1 του Συντάγματος έχει υποχρέωση να σεβαστεί την αρχή της αναλογικότητας όταν πρόκειται να επιβάλλει περιορισμούς σε δικαιώματα των πολιτών και να εκτιμήσει κατά πόσο το επιδιωκόμενο οικονομικό, εν προκειμένω αποτέλεσμα είναι δυνατό να επιτευχθεί με άλλα ηπιότερα μέσα.

Επειδή το άρθρο 111 παρ: 1 του Συντάγματος διακελεύει: “Κάθε διάταξη Νόμου η Διοικητική Πράξη με κανονιστικό χαρακτήρα που είναι αντίθετη προς το Σύνταγμα καταργείται από την έναρξη της ισχύος της” και Επειδή οι διατάξεις των νόμων αυτών πάσχουν από τυπική και ουσιαστική συνταγματικότητα, αφού προσβάλλουν το λεγόμενο κοινωνικό κεκτημένο και ανατρέπουν τις θεσμικές εγγυήσεις, που σχετίζονται με το δικαίωμα στην εργασία, την κοινωνική ασφάλιση και την συνταξιοδότηση και παραβιάζουν συγχρόνως την Νομολογία, τόσον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, όσο και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης {Ν. 3671/2008 (Α-129) και άρθρα 15 παρ. 1, 31 παρ. 1 και 17 του Χάρτη της Ευρώπης}.

Επειδή, η ψήφιση των ανωτέρω Νόμων, με τον οποίο έγινε η μείωση των συντάξιμων αποδοχών μου, πραγματοποιήθηκε με απλή πλειοψηφία της Βουλής και όχι με τα 3/5 αυτής όπως επιτάσσει το άρθρο 28 παρ. 2 του Συντάγματος.

Επειδή, παραβιάστηκε το άρθρο 36 παρ. 2 του Συντάγματος με τις διατάξεις του άρθρου Πρώτου παρ. 4 του Ν. 3845/2010 (Α-65), αφού μη νόμιμα εκχωρήθηκε αρμοδιότητα του Νομοθετικού Σώματος στον Υπουργό Οικονομικών για να υπογράφει κάθε μνημόνιο, δανειακή σύμβαση και ότι κρίνει αυτός απαραίτητο για την εκτέλεση του μηχανισμού στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας.

Επειδή, η μείωση των Μισθών και των Συντάξεων, είναι αόριστος, αναιτιολόγητη, παράνομη και καταχρηστική, αφού ο μισθός – σύνταξη αποτελούν αδιαμφισβήτητο μέρος του δικαιώματος ιδιοκτησίας ενός φυσικού προσώπου και η μείωση αυτή του δικαιώματος αποτελεί κατάφωρη παράβαση εκ μέρους του Κράτους-Πολιτείας, στο μισθωτό ή τον συνταξιούχο.

Επειδή, στην περίπτωση μου παραβιάστηκαν οι αρχές ασφαλείας του Δικαίου και της προστατευόμενης εμπιστοσύνης των πολιτών που αποβλέπουν στο μη αιφνιδιασμό των δικαιωμένων (Υπ αριθ. 602/2003 Απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας), αλλά και του δικαιώματος, της αρχής της προηγούμενης ακρόασης (Άρθρο 20 τταρ.2 του Συντάγματος).

Επειδή, παραβιάστηκε το άρθρο 1 του από 20-03-1952, 1ου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Σύμβασης της Ρώμης της 04-11-1950, “Δια την προάσπισιν των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών”, τα οποία – Πρωτόκολλο και Σύμβαση – κυρώθηκαν με το άρθρο πρώτο του Ν.Δ. 53/1974 (Α-256) και έχουν υπέρτερη των κοινών Νόμων ισχύ , σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος.

Επειδή, η παρούσα έφεση μου είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθινή.

 

 Για ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ αυτούς

Και με την ρητή επιφύλαξη άσκησης παντός νομίμου δικαιώματος μου.

 ΖΗΤΩ

1.- Να γίνει δεκτή η παρούσα Έφεση μου, κατά το τυπικό και ουσιαστικό μέρος αυτής, σε όλο το αιτητικό της.-

2.- Να ανακληθεί-ακυρωθεί και εξαφανιστεί η ανωτέρω προσβαλλόμενη υπ αριθ. …………….. 72012 από 22-01-2013 Πράξη-Απόφαση του Διευθυντού Διεύθυνσης Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων, της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων, του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η οποία εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4093/2012(Α-222) και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθεισών υπ αριθ. α) 2/83408/0022/14-11-2012 και β) 2/85127/0022/22-11-2012 εξουσιοδοτικών αυτού Αποφάσεων, του αρμόδιου Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

3.- Να επιστραφεί έντοκα το μέχρι σήμερα παρακρατηθέν παράνομα χρηματικό ποσό για το από 01-08-2012 και μέχρι εκδίκασης της υπόθεσης μου χρονικό διάστημα και οι μηνιαίες συντάξιμες αποδοχές μου να επανέλθουν στο προ της 1ης Αυγούστου 2012 ύψος των, όπως αυτό προσδιορίσθηκε με την υπ’ αριθ …………… 72010 από 12-05-2010 κοινή Πράξη-Απόφαση των συναρμοδίων Διευθυντών της 44ης και 46ης Διεύθυνσης Μισθών και Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

4.- Να καταδικασθεί το Ελληνικό Δημόσιο στην εν γένει Δικαστική μου Δαπάνη.

5.- Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής, εντέλλεται όπως επιδώσει αντίγραφο της παρούσας έφεσης μου στον Υπουργό Οικονομικών (Ν.Σ.Κ) Ακαδημίας 68 Αθήνα, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες.

 

Αθήνα ………………………… 2013

 

Ο Εφεσείων και Παραγγέλων

 

………………………………………………….

…………………………….  Λιμενικού Σώματος ε.α.

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: Τρία (3)

1.- Φ/ο υπ αριθ ………….. /2012 από 22-01-2013 Πράξης-Απόφασης, του Διευθυντού της Διεύθυνσης Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

2.- Παράβολο Ελληνικού Δημοσίου 20,00ευρώ και

3.-Μεγαρόσημο 17,00 ευρώ. (15,00 ευρώ για επικόλληση στο σώμα του δικογράφου της Έφεσης και 2,00ευρώ για επικόλληση στο αντίγραφο του δικογράφου της Έφεσης προς τον Υπουργό Οικονομικών).

 

 

 

 

 

Ακολουθούν οι προσφορές των δικηγορικών γραφείων:

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΩΤΗ

 

 

δικηγορικο γραφειο

ΘΕΟΝΥΜΦΗ ΤΖΩΡΑΜΩΡΑΚΗ

&συνεργατεσ 

ΣΟΛΩΝΟΣ 73 & ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ,ΑθΗνα 106 79 –

Τηλ:(210)3606024-39 FAX:(210)3606085

Αθήνα, 19.2.2013

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ:          Αναπροσαρμογή Συντάξεων βάσει του Ν. 4093/2012

Κύριοι,

Προσφάτως εστάλησαν σε όλους τους εν αποστρατεία Αξιωματικούς και Υπαξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος, Πράξεις Αναπροσαρμογής Σύνταξης από την αρμόδια Διεύθυνση Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.  Η αναπροσαρμογή αυτή αποτελεί διπλή μείωση και ελαττώνει σημαντικά τα ποσά των συντάξεων που καταβάλλονται, προβλέφθηκε δε από το Ν. 4093/2012.  Συνίσταται αφενός από  αντίστοιχη μείωση των αποδοχών των εν ενεργεία στελεχών και αφετέρου από αυτοτελή μείωση των συντάξεων.  Αξιοσημείωτο είναι, επίσης, ότι η μείωση των ποσών συντάξεων γίνεται αναδρομικά από 1.8.2012.

2.  Με τις μειώσεις αυτές θίγεται η αρχή της ισότητας και της αναλογικότητας, σύμφωνα και με πρόσφατη γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  Η γνωμοδότηση αυτή φαίνεται να προμηνύει την ευδοκίμηση των ενδίκων βοηθημάτων και μέσων που θα ασκηθούν ενώπιον του Δικαστηρίου.

3.   Όπως σημειώνεται και επί των πράξεων που απεστάλησαν, προβλέπεται από το νόμο η άσκηση έφεσης ενώπιον του ΙΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου εντός εξήντα ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της πράξης, ενώ η κοινοποίηση θεωρείται ότι έγινε την εξηκοστή ημέρα από την αναγραφόμενη ημερομηνία αποστολής.  Θεωρούμε, όμως, ότι είναι ασφαλέστερο τα ένδικα μέσα να ασκηθούν εντός 60 ημερών από την ημερομηνία εκδόσεως των σχετικών πράξεων (22-01-2013).

4.   Χαρακτηριστικό είναι, επίσης, ότι καθώς η εν λόγω ρύθμιση αφορά ευρύ κύκλο προσώπων, υπάρχει δυνατότητα εκκίνησης δίκης – προτύπου, κατόπιν αιτήσεως διαδίκου που έχει ασκήσει έφεση.  Η απόφαση επί της δίκης αυτής επεκτείνεται σε όσους έχουν ασκήσει νόμιμα και εμπρόθεσμα εφέσεις.  Στην εν λόγω δίκη – πρότυπο μπορεί να παρέμβει οποιοσδήποτε διάδικος σε άλλη εκκρεμή δίκη, στην οποία τίθεται το ζήτημα αυτό (άρθρο 108Α του Π.Δ. 1225/1981).

5.         ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΑ:

Α)        Για την άσκηση Εφέσεως κάθε ενδιαφερομένου ενώπιον του ΙΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, απαιτούνται:

Παράβολο Δημοσίου:   20 Ευρώ,

Μεγαρόσημα επικολλούμενα επί δικογράφου και στο αντίγραφο: 17 Ευρώ

Επίδοση δικογράφου:   31 Ευρώ

Αμοιβή σύνταξης και κατάθεσης δικογράφου:                    30 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 23%)

ΣΥΝΟΛΟ: 98 Ευρώ

Β)        Εφόσον η Έφεση φέρει την υπογραφή δικηγόρου, το συνολικό κόστος για τη σύνταξη και κατάθεση Εφέσεως διαμορφώνεται ως εξής:

Παράβολο Δημοσίου:   20 Ευρώ,

Μεγαρόσημα επικολλούμενα επί δικογράφου και στο αντίγραφο: 17 Ευρώ

Επίδοση δικογράφου:   31 Ευρώ

Ένσημα ΤΑΝ:     27 Ευρώ

Ένσημα Ταμείου Προνοίας:                4,70 Ευρώ

Γραμμάτιο Κατάθεσης Δικηγόρου:                134 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 23%, 30,82 Ευρώ)

ΣΥΝΟΛΟ: 264,52 Ευρώ

Διευκρινίζεται ότι, όταν το δικόγραφο της Έφεσης υπογραφεί από δικηγόρο κατά την κατάθεσή του, τότε δεν είναι υποχρεωτική η παράσταση Δικηγόρου κατά τη συζήτηση της Έφεσης και αρκεί η αυτοπρόσωπη εμφάνιση του ενδιαφερομένου στο Δικαστήριο, χωρίς επιπλέον έξοδα.

Γ)         Αντίθετα, εφόσον το δικόγραφο της Έφεσης δεν υπογραφεί από δικηγόρο (περίπτωση Α), τότε κατά τη συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου, θα απαιτηθεί η παράσταση Δικηγόρου, με το παρακάτω κοστολόγιο:

Ένσημα ΤΑΧΔΙΚ:          15 Ευρώ

Ένσημα ΤΑΝ:     18 Ευρώ

Ένσημα Ταμείου Προνοίας:                4,70 Ευρώ

Γραμμάτιο Παράστασης Δικηγόρου:                        198 Ευρώ (+ Φ.Π.Α. 23%, 45,54 Ευρώ)

ΣΥΝΟΛΟ: 281,24 Ευρώ

6.   Για τα ανωτέρω κοστολόγια (παρ. Β και Γ), εξετάζεται η δυνατότητα μείωσής τους, συνεπεία σωρεύσεως δικογράφων.  Επ’ αυτού θα ακολουθήσει νεώτερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

7.   Τέλος, σε περίπτωση επιτυχούς έκβασης της δίκης και είσπραξης των διεκδικούμενων ποσών, η αμοιβή του Γραφείου θα ανέρχεται σε ποσοστό 4%.

 

Το γραφείο μας, με εμπειρία στα θέματα αυτά, αναλαμβάνει τις υποθέσεις των Συναδέλφων – Μελών σας, που θα αποφασίσουν την άσκηση της εν λόγω εφέσεως.  Όσοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να μας αναθέσουν την υπόθεση για την εξαφάνιση της πράξης αναπροσαρμογής και την επιστροφή του ποσού της μειώσεως, παρακαλώ όπως μας ενημερώσουν σχετικά, προκειμένου να τους αποστείλουμε τα σχετικά έντυπα προς συμπλήρωση.

Με τιμή,

Θεονύμφη Τζώρα – Μωράκη

Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω, ΜΔΕ

Τηλ.: 210 3606024-39, Φαξ: 210 3606085

Κιν.: 6972 220593

Ηλ. Ταχ.: [email protected]

 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

 

                         ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Α. Θ. ΚΑΡΑΝΙΣΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΕΝΑΚΗ 18, ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ:210-3800628 FAX:210-3800629

 ΚΙΝ:6978154814

                          e-mail:[email protected]

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ Ν 4093/2012 ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 34 ΤΟΥ ΠΔ 169/2007

Όπως καλώς γνωρίζετε, πρόσφατα η αρμόδια διεύθυνση συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους απέστειλε στο σύνολο των εν αποστρατεία Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας οικείες πράξεις Αναπροσαρμογής της σύνταξης τους, προχωρώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο σε μία ακόμη μείωση του τελικού λαμβανόμενου ποσού σύνταξης και μάλιστα αναδρομικά (από 1/8/2012).

Δικαιολογητικός λόγος αυτής της νέας μείωσης απετέλεσε ο Ν 4093/2012, ο οποίος προβλέπει αντίστοιχες μειώσεις στις μηνιαίες μισθολογικές απολαβές των εν ενεργεία Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Πρόσφατα,  η Ολομέλεια του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου της χώρας (Ελεγκτικό Συνέδριο), εξέδωσε γνωμοδότηση, που περιελήφθη  στα Πρακτικά της 3ης Συνεδρίασης της 30-10-12 γνωμάτευσε μεταξύ άλλων ότι «στην περίπτωση που προβλέπεται με άλλο νομοσχέδιο η μείωση των αποδοχών οποιαδήποτε κατηγορίας λειτουργών και υπαλλήλων υπάρχει ο κίνδυνος οι συνταξιούχοι των κατηγοριών αυτών να υποστούν διπλή μείωση λόγω αναπροσαρμογής των συντάξεών τους και αυτοτελή μείωση με βάση το προς γνωμοδότηση νομοσχέδιο και συνεπώς πρέπει να διευκρινισθεί ότι μία μείωση είναι επιτρεπτή, άλλως θίγεται η αρχή της ισότητας και της αναλογικότητας». Γίνεται λοιπόν κατανοητό, ότι  είναι  αντισυνταγματικές ως προσκρούουσες στην αρχή της ισότητας και της αναλογικότητας οι παράλληλες διπλές μειώσεις των συντάξεων.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί, ότι η ειρημένη γνωμάτευση της Ολομέλειας του Ε.Σ. μολονότι δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα για την Διοίκηση, αποτελεί πρόκριμα για έκδοση θετικής απόφασης σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι ακολουθήσουν τη νόμιμη δικαστική οδό για τη δικαίωσή τους.

Πιο συγκεκριμένα, ως αναγράφεται και στο τέλος κάθε πράξης αναπροσαρμογής, δύναται να ασκηθεί έφεση ενώπιον του ΙΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εντός 60 ημερών, η προθεσμία της οποίας αρχίζει από την επίδοση ή την καθ` οιονδήποτε τρόπο περιέλευση ή την αποδεδειγμένα πλήρη γνώση της προσβαλλόμενης πράξης ΚΑΙ ΟΧΙ εντός έτους όπως ίσχυε κατά το παρελθόν, πριν δηλαδή την τροποποίηση του σχετικού νόμου. Σε κάθε περίπτωση και για λόγους ασφαλείας θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ως εκκίνηση της προθεσμίας η ημερομηνία έκδοσης της πράξης αναπροσαρμογής.

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το επίδικο ζήτημα είναι γενικότερου ενδιαφέροντος που έχει συνέπειες για ευρύτερο κύκλο προσώπων γίνεται μνεία και της νέας δυνατότητας δημιουργίας δίκης πρότυπο δυνάμει του νέου άρθρου 108Α του ΠΔ 1225/1981, ως προσφάτως τροποποιήθηκε με το Ν 4055/2012. Η δίκη πρότυπο προκαλείται με απόφαση  Τριμελούς Επιτροπής, κατόπιν αιτήσεως διαδίκου και σύμφωνης γνώμης του Προέδρου του και εισάγεται για εκδίκαση στην Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η απόφαση της Ολομελείας επί της εισαγόμενης εφέσεως ενδιαφερομένου επεκτείνεται και  σε όλους όσους έχουν ασκήσει νόμιμα εμπρόθεσμα και οι ίδιοι έφεση.

 

ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟ

Α) Το κόστος για την κατάθεση του ενδίκου μέσου της εφέσεως με υπογραφή κάθε ενδιαφερομένου ενώπιον του ΙΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου έχει ως ακολούθως:

 

–         Παράβολο υπέρ Δημοσίου 20 ευρώ

–         Μεγαρόσημα επί δικογράφου 15 ευρώ

–          Μεγαρόσημο για λήψη αντιγράφου 2 ευρώ

–         Επίδοση δικογράφου 30 ευρώ

–         Αμοιβή σύνταξης δικογράφου και κατάθεση αυτής 33 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23%

Σύνολο: 100 ευρώ

 

Τονίζεται ότι κατά τη συζήτηση της έφεσης είναι απαραίτητη η δια πληρεξουσίου δικηγόρου παράσταση με κόστος 198 ευρώ + ΦΠΑ 23% 45,54 ευρώ (με βάση το σημερινό γραμμάτιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών) και ΤΑΧΔΙΚ: 15 ευρώ, ΤΑΝ: 18 ευρώ και Τ.Υ.Π.Δ.Α.: 4,70 ευρώ, ήτοι συνολικά 281,24 ευρώ.

 

Β) Στην περίπτωση που επιθυμείτε το δικόγραφο να υπογραφεί από δικηγόρο στο παραπάνω κόστος θα πρέπει να συνυπολογίσετε και τα κάτωθι έξοδα:

 

–         Ταμείο Νομικών 27 ευρώ

–         Ταμείο Προνοίας 4,70 ευρώ

–         Γραμμάτιο κατάθεσης Δικηγόρου 134 ευρώ + ΦΠΑ 23% 30, 82 ευρώ

Σύνολο: 296, 52 ευρώ

 

Στην περίπτωση αυτή, δεν είναι υποχρεωτική η παράσταση Δικηγόρου κατά τη συζήτηση της έφεσης και αρκεί η αυτοπρόσωπη εμφάνιση του ενδιαφερομένου στο Δικαστήριο. 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Όσοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να αναλάβει το γραφείο μας τη δικαστική διεκδίκηση για την επιστροφή του ποσού μειώσεως της σύνταξης τους με την ακύρωση της πρόσφατης πράξης αναπροσαρμογής του ΓΛΚ, θα χρειαστεί να μας αποστείλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Το συνημμένο ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ

2. Φωτοτυπικό αντίγραφο της πρόσφατης Πράξης Αναπροσαρμογής Σύνταξης του ενδιαφερομένου που εκδόθηκε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

3. Φωτοτυπικό αντίγραφο της συνταξιοδοτικής πράξης (κανονισμού σύνταξης) του ενδιαφερομένου.

4. Τη συνημμένη εξουσιοδότηση εις τριπλούν με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής (ΚΕΠ, Α.Τ ή οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία).

 

Με την ανάθεση της υπόθεσης, θα αποστέλλεται σε κάθε ενδιαφερόμενο στέλεχος, πληρεξούσιο εργολαβικό δίκης (σε τρία αντίτυπα) στο οποίο περιγράφονται αναλυτικά οι υποχρεώσεις εκάστου μέρους, καθώς και ότι σε περίπτωση επιτυχίας και επιδίκασης και είσπραξης ποσού, η αμοιβή του Γραφείου μας θα ανέρχεται σε ποσοστό 4%.

 

Η καταβολή του ποσού δύναται να γίνει και στην Τράπεζα Πειραιώς στον υπ’ αριθμ: 5182-049942-001 λογαριασμό, ΙΒΑΝ: GR 140172182000 5182 049942 001

 

Μετά τιμής,

Αναστασία Καρανίσα

ΕΝΤΥΠΟ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ

 ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 

ΠΕΔΙΟ Ι

ΟΝΟΜΑ : ………………………………………………………………………………………..

ΕΠΩΝΥΜΟ : …………………………………………………………………………………..

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ……………………………………………………………………………

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: ……………………………………………………………………………

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΔΤ:……………………………………………………………………………….

ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: …………………………………………………………………………

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ……………………………………………………………………….…

ΤΚ:……………………………………………………………………………………………….

Α.Φ.Μ. : ………………………………………………………………………………………..

Δ.Ο.Υ. : ………………………………………………………………………………………..

ΤΗΛ: …………………………………….ΤΗΛ.ΚΙΝ:………….……………………………….

Ε-MAIL: …………………………………………….FAX:………………………………..

 

ΠΕΔΙΟ ΙΙ

ΣΩΜΑ : …………………….…………………………………………………………………..

ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΣ : …………………………………………………………

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ………………………………………………………………………

ΗΜ/ΝΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ: …………………………………………………………………

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑΣ: …………………………………………………………………..

Αριθμός Μητρώου Συνταξιούχου : ……………………………………………………….

Αριθμός Συνταξιοδοτικής Πράξης : ………………………………………………………

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑΣ : ………………………………………………………………

(αναγράψατε εάν αποστρατευτήκατε κατόπιν δικούς σας αιτήματος ή με πρωτοβουλία της υπηρεσίας ή λόγω ανικανότητας – για λόγους υγείας)

ΠΡΟΣ

   Τη Δικηγόρο Αθηνών Αναστασία Θ. Καρανίσα (ΑΜΔΣΑ:32449), κάτοικο Αθηνών, οδού Εμ. Μπενάκη , αριθμ. 18,  ΤΚ. 10678  Αθήνα, τηλ.: 210 3800628/6978154814, φαξ: 2103800629.

 

            Σας δίδω την εντολή να καταθέσετε έφεση ενώπιον του αρμοδίου τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την εξαφάνιση της Πράξης Αναπροσαρμογής της σύνταξής μου, που εκδόθηκε από το ΓΛΚ με βάση το ν. 4093/2012.

Τόπος:…………,

…./…./2013

Ο/Η Αιτών/ουσα

(υπογραφή)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

 

O/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα ……..…………………………………………… του …………………, στρατιωτικός συνταξιούχος δημοσίου Α.Μ. ………………, κάτοχος του υπ’ αριθμ. ……………   δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, εκδοθείσης την…………………. από το ……………………………………, κάτοικος ……………………, οδός ……………………………………. αριθμ. ……, Τ.Κ. …………..,

Ε Ξ Ο Υ Σ Ι Ο Δ Ο Τ Ω

τη Δικηγόρο Αθηνών ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Θ. ΚΑΡΑΝΙΣΑ (ΑΜΔΣΑ:32449), κατοίκο Αθηνών, οδ. Εμμ. Μπενάκη, αρ. 18, ή συνεργάτη της επιλογής της, όπως καταθέσει έφεση ενώπιον του ΙΙΙ Τμήματος Ελεγκτικού Συνεδρίου για την εξαφάνιση της πράξης αναπροσαρμογής της σύνταξής μου που εκδόθηκε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους με βάση τις διατάξεις του ν. 4093/2012 και για την επιστροφή του ποσού κατά το οποίο μειώθηκε η σύνταξή μου, λόγω της παραπάνω αναπροσαρμογής.

Επίσης, τους εξουσιοδοτώ να παρασταθούν ενώπιον του ΙΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά τη συζήτηση της εφέσεως μου, να καταθέτουν και να παραλαμβάνουν οποιοδήποτε έντυπο, έγγραφο, καταστεί αναγκαίο, να καταθέτουν υπομνήματα και γενικά να προβούν σε όποια άλλη ενέργεια απαιτείται για την περαίωση της ως άνω εντολής.

Η παρούσα ισχύει για δέκα έτη.

 

……………………………, …/…./2013

Ο/Η εξουσιοδοτών/ουσα

 

Θεωρήθηκε το γνήσιο της

 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΗ

 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Κοντού Βασιλείου (τ. Στρατιωτικού Δικαστή) και συνεργατών

Στουρνάρη 28, Αθήνα, T.K. 10433, Τηλ.210 -5241507, Fax: 210-5228151,

      Κιν. 6945392850, email: [email protected]gr, [email protected]                      

  

Προς τους κκ. στρατιωτικούς συνταξιούχους:

Ενημερωτικό διεκδικήσεων μετά την Πράξη Αναπροσαρμογής Σύνταξης του ΓΛΚ με βάση το ν. 4093/2012:

 1. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) εξέδωσε πράξεις Αναπροσαρμογής της σύνταξης κάθε στρατιωτικού συνταξιούχου (προερχόμενου από τις Ένοπλες Δυνάμεις, την Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα και το Πυροσβεστικό Σώμα), με τις οποίες μειώνονται οι συντάξεις από την 1.8.2012, λόγω των μειώσεων που επιβλήθηκαν στους εν ενεργεία συναδέλφους με το ν.4093/2012. Η Διοικητική Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, γνωμοδότησε ότι, πέραν των άλλων, οι παράλληλες διπλές μειώσεις των συντάξεων θίγουν την αρχή της ισότητας και της αναλογικότητας. Συνεπώς είναι λίαν πιθανή η ευδοκίμηση σχετικής δικαστικής διεκδίκησης ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

2. Για την άρση της ως άνω μειώσεως, θα πρέπει να ασκηθεί Έφεση ενώπιον του ΙΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εντός 60 ημερών. Η εν λόγω προθεσμία αρχίζει σε κάθε περίπτωση μετά την 22.1.2013.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι με το νόμο 4055/2012 προβλέφθηκε (άρθρο 108Α του ΠΔ 1225/1981) ότι είναι δυνατή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο η διεξαγωγή πρότυπης δίκης, δηλαδή εκδίκαση μιας υποθέσεως από την Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όταν με την υπόθεση αυτή τίθεται ζήτημα γενικότερου ενδιαφέροντος που έχει συνέπειες για ευρύτερο κύκλο προσώπων. Η απόφαση της Ολομέλειας, εφόσον είναι θετική, έχει αποτελέσματα (και για τη λήψη αναδρομικών) και για τους λοιπούς θιγόμενους, μόνον όταν έχουν ασκήσει εμπρόθεσμα και οι ίδιοι έφεση.

3. Τα έξοδα για την άσκηση της Έφεσης ενώπιον του ΙΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανέρχονται σε 105 ευρώ, ήτοι 35 ευρώ για σύνταξη και κατάθεση έφεσης (+ ΦΠΑ 23% που θα καταβληθεί με το πέρας της υπόθεσης και θα εκδοθεί Α.Π.Υ.), παράβολο έφεσης: 20 ευρώ, ένσημο ΤΑΧΔΙΚ: 15 + 2 ευρώ και επίδοση έφεσης: 33 ευρώ. Το δικόγραφο της έφεσης δεν θα υπογραφεί από Δικηγόρο, οπότε δεν είναι υποχρεωτικό να εκδοθεί γραμμάτιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Όμως, σύμφωνα με το ν. 4055/2012 θα απαιτηθεί να παρασταθεί ο πληρεξούσιος δικηγόρος κατά τη συζήτηση της έφεσης μετά από τρία (3) έως πέντε (5) έτη περίπου. Το κόστος για την εν λόγω παράσταση θα ανέρχεται (με βάση τα σημερινά δεδομένα) σε 281,25 ευρώ, ήτοι: 198 ευρώ + ΦΠΑ 23% (με βάση το γραμμάτιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών), δηλαδή συνολικά 243,54 ευρώ + ένσημα ΤΑΧΔΙΚ: 15 ευρώ, ΤΑΝ: 18 ευρώ και Τ.Υ.Π.Δ.Α.: 4,70 ευρώ.

4. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι, εφόσον το επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος, η έφεση είναι δυνατό να υπογραφεί από Δικηγόρο. Απαιτείται όμως να εκδοθεί γραμμάτιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, με συνέπεια το κόστος για την άσκηση  της έφεσης να ανέρχεται σε 266,50, ήτοι 134 ευρώ + ΦΠΑ 23%, (με βάση το γραμμάτιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών), δηλαδή συνολικά 164,82 ευρώ, παράβολο έφεσης: 20 ευρώ, ένσημα: ΤΑΧΔΙΚ: 17 ευρώ (15+2) ευρώ, ΤΑΝ: 27 ευρώ, Τ.Υ.Π.Δ.Α: 4,70 ευρώ και επίδοση έφεσης: 33 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή, δεν είναι υποχρεωτική η παράσταση Δικηγόρου κατά τη συζήτηση της έφεσης και αρκεί η αυτοπρόσωπη εμφάνιση του ενδιαφερομένου στο Δικαστήριο. 

5. Όσοι κκ. ε.α. στρατιωτικοί επιθυμούν να διεκδικήσουν την εξαφάνιση της πράξης αναπροσαρμογής και την επιστροφή του ποσού της μειώσεως, παρακαλώ να μας ενημερώσουν σχετικά, αποστέλλοντάς μας και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Το συνημμένο έντυπο: «Στοιχεία Συνταξιούχου».

β. Φωτοτυπικό αντίγραφο της Πράξης Αναπροσαρμογής Σύνταξης του ενδιαφερομένου που εκδόθηκε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Ν. 4093/2012 σε συνδυασμό με το άρθρο 34 του Π.Δ. 169/2007).

γ. Φωτοτυπικό αντίγραφο της συνταξιοδοτικής πράξης (κανονισμού σύνταξης) του ενδιαφερομένου.

δ. Εξουσιοδότηση (όπως το συνημμένο έντυπο), με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από ΚΕΠ ή Α.Τ ή οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία.

5. Με την ανάθεση της υπόθεσης, θα υπογράψουμε με κάθε ενδιαφερόμενο, το συνημμένο πληρεξούσιο εργολαβικό δίκης (σε τρία αντίτυπα) στο οποίο περιγράφονται αναλυτικά οι υποχρεώσεις εκάστου μέρους, καθώς και ότι σε περίπτωση επιδίκασης και είσπραξης ποσού, η αμοιβή του Γραφείου θα ανέρχεται σε ποσοστό 5%.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία, μπορείτε να απευθύνεστε τηλεφωνικά ή με μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Αθήνα, 2.2.2013

Με τιμή

Κοντός Βασίλειος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ

Ονοματεπώνυμο:  ………………………………………………………………………………………………….

Όνομα Πατέρα: …………………………… Όνομα Μητέρας:……………………………………………….

Δ/νση κατοικίας: Οδός: ………………………..………………. Αριθμ: ……………. Τ.Κ.: …………..

Δήμος – Περιοχή: ………………………. Τηλ: οικίας: .….………….. εργασίας: ………..….….

e-mail………………………………………….Κινητό:………………………….………………………               Αποστρατ.Βαθμός: ………………………………………………….Έτος αποστρατ.………………………..

Αριθμ. Μητρώου Σύνταξης.: ………………………………. ΔΟΥ: ……………………………………. ….

Στοιχ. Αστυν. Ταυτότητας……………………………………. ΑΦΜ: ………………………………….

ΠΡΟΣ

   Τον Κοντό Βασίλειο, δικηγόρο, Στουρνάρη αριθμ. 28, ΤΚ. 10433, Αθήνα, τηλ.: 210-5241507, fax 210-52281851, e-mail: [email protected] ,[email protected]

—————————–

            Σας δίδω την εντολή να καταθέσετε έφεση ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την εξαφάνιση της Πράξης Αναπροσαρμογής της σύνταξής μου, που εκδόθηκε από το ΓΛΚ με βάση το ν. 4093/2012.

………………., …./…./2013

Ο Αιτών

(υπογραφή)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

 

O κατωτέρω υπογράφων ……..…………………………………………… του …………………, στρατιωτικός συνταξιούχος δημοσίου Α.Μ. ………………, Α.Δ.Τ……………, κάτοικος ……………………, οδός ………………….. αριθμ. ……, Τ.Κ. ………….., Ε Ξ Ο Υ Σ Ι Ο Δ Ο Τ Ω  τους Δικηγόρους Αθηνών: Κοντό Βασίλειο, Α.Μ. 31034, και Χρόνη Άρτεμη Α.Μ. 34547, κατοίκους Αθηνών, οδός Στουρνάρη 28, όπως καταθέσουν έφεση και αγωγή ενώπιον του ΙΙΙ Τμήματος Ελεγκτικού Συνεδρίου για την εξαφάνιση της πράξης αναπροσαρμογής της σύνταξής μου που εκδόθηκε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους με βάση τις διατάξεις του ν. 4093/2012 και για την επιστροφή του ποσού κατά το οποίο μειώθηκε η σύνταξή μου, λόγω της παραπάνω αναπροσαρμογής.

Επίσης, τους εξουσιοδοτώ να παρασταθούν ενώπιον του ΙΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά τη συζήτηση της εφέσεως μου, να καταθέτουν και να παραλαμβάνουν οποιοδήποτε έντυπο, έγγραφο, καταστεί αναγκαίο, να καταθέτουν υπομνήματα και γενικά να προβούν σε όποια άλλη ενέργεια απαιτείται για την περαίωση της ως άνω εντολής. Η παρούσα ισχύει για δέκα έτη.

 

……………………………, …/…./2013

Ο εξουσιοδοτών

Θεωρήθηκε το γνήσιο της υπογραφής

 

 

 

 

 


ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΤΗΡΙΟ

 

Στην Αθήνα, σήμερα την                        μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός:

Α. Του Κοντού Βασιλείου, δικηγόρου Αθηνών, οδός Στουρνάρη αριθμ. 28, τηλ. 210-5241507 και αφ’ ετέρου

Β. Του ……………………….…………, ………………… στρατιωτικού συνταξιούχου, που υπογράφουν το παρόν εργολαβικό συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα:

Ο Β΄ συμβαλλόμενος, που δικαιούται το ποσό που αντιστοιχεί στη μείωση της συντάξεώς του  από την 1.8.2012 (μετά την έκδοση πράξης αναπροσαρμογής της σύνταξής του με βάση το ν.4093/ 2012), αναθέτει στον πρώτο των συμβαλλομένων την υπόθεση αυτή, με την κατ’ αρχήν εντολή (διότι ρητά αναγνωρίζεται ότι αυτή αφορά και το συμφέρον του εντολοδόχου) να προβεί στις απαιτούμενες κατά την κρίση του ενέργειες, ενώπιον παντός Δικαστηρίου και πάσης αρχής, (κατάθεση έφεσης ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου του δεύτερου συμβαλλομένου και παράσταση κατά τη συζήτηση αυτής) για την επιτυχή έκβαση και περάτωση της ως άνω υποθέσεως, υπό τους εξής όρους :

1. Εάν εκδοθεί θετική δικαστική απόφαση η δικηγορική αμοιβή που θα οφείλεται, κατά την είσπραξη του ποσού των αναδρομικών, καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί αυτού, μετά του αναλογούντος ΦΠΑ. Στον χρόνο αυτό (πέρας υποθέσεως) θα εκδοθεί ΑΠΥ επί του συνολικού ποσού της αμοιβής και εξόδων.

2. Η δικηγορική αυτή αμοιβή μεταβιβάζεται και εκχωρείται από τώρα στον δικηγόρο παρά του Β΄ συμβαλλόμενου, ο οποίος καθίσταται συνδικαιούχος, και δύναται να εισπραχθεί απ’ αυτόν απ’ ευθείας από την αρμόδια υπηρεσία του ΓΛΚ δια γνωστοποιήσεως της παρούσης εκχωρήσεως στις αρμόδιες υπηρεσίες αυτού, του εντολέως μη δυναμένου να διαθέσει υπέρ αυτού το παραπάνω ποσοστό, καθόσον εκχωρήθηκε και αποξενώθηκε από αυτό ο ίδιος.

3. Εάν τυχόν ο εντολέας διορίσει και άλλους δικηγόρους για την ίδια υπόθεση η παρούσα συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων δεν επηρεάζεται.

4. Σε περίπτωση μη επιτυχούς έκβασης της ανωτέρω υπόθεσης δεν θα οφείλεται στον δικηγόρο η παραπάνω αμοιβή.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ              

Ο εντολέας                                                                                Ο Δικηγόρος


About the AuthorΑφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to Top ↑