Warning: A non-numeric value encountered in /srv/users/serverpilot/apps/eaals/public/wp-content/themes/gonzo/single.php on line 52

Warning: A non-numeric value encountered in /srv/users/serverpilot/apps/eaals/public/wp-content/themes/gonzo/single.php on line 53

Warning: A non-numeric value encountered in /srv/users/serverpilot/apps/eaals/public/wp-content/themes/gonzo/single.php on line 54

Warning: A non-numeric value encountered in /srv/users/serverpilot/apps/eaals/public/wp-content/themes/gonzo/single.php on line 55

Warning: A non-numeric value encountered in /srv/users/serverpilot/apps/eaals/public/wp-content/themes/gonzo/single.php on line 56

Warning: A non-numeric value encountered in /srv/users/serverpilot/apps/eaals/public/wp-content/themes/gonzo/single.php on line 57

Warning: A non-numeric value encountered in /srv/users/serverpilot/apps/eaals/public/wp-content/themes/gonzo/single.php on line 58
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ no image

Published on 15 Δεκεμβρίου, 2013 | by eaals

0

Σχόλια επι του αναμενόμενου νέου οργανισμού του Υ.Ν.Α.

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

                                                               

                                                                  Πειραιάς, 10/12/2013

                                                                                                      Αριθμ. πρωτ.                                                         

 

 

Προς τον κ. Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου

       κ.κ. Μιλτιάδην Βαρβιτσιώτη

Κοιν. :       Γεν. Γραμματέα Ναυτιλίας κ. Αθ. Μπούσιον

                   Γεν. Γραμματέα Λιμένων & Λιμ. Πολιτικής κ. Αθαν.  Χριστόπουλο

                  Αρχηγόν Λ.Σ. Αντιναύαρχον κ. Δημ. Μπαντιάν.

  

 1. Οι απόστρατοι αξιωματικοί του Λιμενικού Σώματος, οι οποίοι επί σειράν δεκαετιών με περιορισμένο έμψυχο υλικό, τεχνικά μέσα και διατιθέμενους χρηματικούς πόρους, αναλώθηκαν στην Υπηρεσία της Ναυτιλίας και προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο γενικότερα, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολουθούν τα τεκταινόμενα στον ευρύτερο χώρο της Ναυτιλίας και του Λιμενικού Σώματος, το οποίο αυτοί εμπέδωσαν ως έναν από τους πλέον επιτυχημένους και αποτελεσματικούς διοικητικούς μηχανισμούς της χώρας μας.
 2. Δυστυχώς ο κατά τα ανωτέρω διοικητικός φορέας – Υπουργείο Ναυτιλίας – Λιμενικό Σώμα, σύλληψη και δημιούργημα του Ελευθερίου Βενιζέλου και των επί ναυτιλιακών θεμάτων συνεργατών του – ως η τρίτη πλευρά του τριγώνου του σύγχρονου ελληνικού ναυτιλιακού θαύματος μαζί με τον εφοπλισμό και την ναυτεργασία, κατ’ επανάληψη ταλαιπωρήθηκε από πρόχειρους πειραματισμούς, ιδεοληψίες κ.λπ. με δυσμενέστατες συνέπειες στο ελληνικό νηολόγιο και την Εθνική Οικονομία. Αποκορύφωμα άφρονος επί του αντικειμένου, πολιτικής, υπήρξε η εν αιθρία τον Οκτώβριο του 2009 κατάργηση του Υ.Ε.Ν. και η καθήλωση του Λιμενικού Σώματος σε έργο αποκλειστικά αστυνομικό.
 3. Η Ένωσή μας με σειρά ενεργειών της,  δημοσιεύσεις, παραστάσεις, συνεντεύξεις, τύπου κ.λπ. κατήγγειλε τον τραγέλαφο που δημιουργήθηκε σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της χώρας και πρωτοστάτησε στην επανασύσταση του ενιαίου διοικητικού φορέα της ναυτιλίας, Υπουργείο δηλαδή επανδρωμένο αποκλειστικά με το Λιμενικό Σώμα. Με ιδιαίτερη δε ικανοποίηση χαιρέτησε την επανασύσταση του Φορέα τον Ιούνιο του 2012 και την ανακοπή των δράσεων αποδόμησης και απαξίωσης των Υπηρεσιών του.
 4. Το πρώτο βήμα έγινε. Το δεύτερο και ουσιαστικότερο που είναι η αναδιάρθρωση του διοικητικού φορέα και η επάνδρωσή του αποκλειστικά με το πεπειραμένο και εξειδικευμένο προσωπικό του Λιμενικού Σώματος, αναμένεται επί ενάμιση και πλέον χρόνο.
 5. Κατά καιρούς δημοσιεύονται στον τύπο ή αναρτώνται στο διαδίκτυο σχέδια Οργανισμών και αναδιάταξης των δυνάμεων του Λ.Σ. Η ΕΑΑΛΣ καίτοι τα μέλη της διαθέτουν και γνώση και εμπειρία, επί του προκειμένου, δεν προτίθεται  να υποδείξει επί μέρους διαρθρώσεις, σχήματα και Υπηρεσίες. Το έργο αυτό εμπίπτει στην ευθύνη και την αρμοδιότητα της ήδη ηγεσίας και των επιτελών της.
 6. Θεωρούμε όμως υποχρέωσή μας, μέσα στο βαρύ κλίμα που διακατέχει την κοινωνία μας ως αποτέλεσμα της οικονομικής κατάρρευσης της χώρας, να επισημάνουμε ορισμένες Αρχές και κατευθύνσεις. Οι αρχές αυτές πιστεύουμε, ότι πρέπει να διέπουν έναν εκσυγχρονισμένο, αποτελεσματικό και οικονομικά διαρθρωμένο, μηχανισμό διοίκησης της ναυτιλίας και ελέγχου των Ελληνικών θαλασσών.
 7.    Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω είναι ανάγκη ο, όποιος Οργανισμός και το όποιο οργανόγραμμα, να εξασφαλίζει τον φορέα (ΥΕΝ Λ.Σ.) από κάθε αμφισβήτηση και μελλοντική διάθεση επαναπροσδιορισμού αρμοδιοτήτων και ρόλων στο προσωπικό του. Έτσι πρέπει πάσει θυσία να αποφευχθεί η πρόταξη συντεχνιακού πνεύματος. Αυτό θα επιτρέψει την πλήρη ανάπτυξη των δομών και της δράσης του Λιμενικού Σώματος, το οποίο με τον στρατιωτικό χαρακτήρα του, το στελεχιακό δυναμικό του και την επί του αντικειμένου τεχνογνωσία του, αποτελεί κατάκτηση και απόκτημα του κρατικού μας μηχανισμού και τούτο δεν πρέπει να μείνει ανεκμετάλλευτο.
 8. Ο Οργανισμός δέον όπως ακολουθεί αυστηρά την αρχή της επίτευξης του μεγίστου δυνατού ωφέλους έναντι του μικροτέρου οικονομικού κόστους. Είναι περιττό να υπομνήσουμε ότι οι δημόσιες Υπηρεσίες υπάρχουν για την παροχή υπηρεσιών στην κοινωνία και την προστασία του δημοσίου συμφέροντος και όχι την καθ’ οιονδήποτε τρόπο εξασφάλιση «νομής» στο προσωπικό τους.
 9. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί, ώστε παράλληλα με την διατήρηση της υψηλής ετοιμότητας και αποτελεσματικότητας στην επιχειρησιακή δράση των δυνάμεων του Λ.Σ. να ισχυροποιηθούν οι διευθύνσεις παραγωγής ναυτιλιακής πολιτικής. Δεν πρέπει να διαφεύγει κανενός ότι το Λιμενικό Σώμα ιδρύθηκε και υπάρχει πρωτίστως για την παραγωγή και άσκηση ναυτιλιακής πολιτικής. Το ρηθέν «και τούτο ποιείν κακείνο μη αφιέναι» έχει πλήρη εφαρμογή στη φύση και τη δράση του Λιμενικού Σώματος.  
 10.  Αν τα ανωτέρω αποτελούν κατευθυντήριες γραμμές που   οδηγούν σε ασφαλές παραγωγικό μέλλον, βασισμένες σε αψευδή διδάγματα του παρελθόντος, δεν μπορεί να μας βρίσκουν σύμφωνους η ίδρυση νεοφανών Υπηρεσιών, όπως οι αλληλοεπικαλυπτόμενες περιφερειακές αρχές  των Περιφερειακών Διοικήσεων και των περιφερειακών Επιθεωρητών ή όπως αλλοιώς λέγονται, καθώς και η κατάργηση ενίων Προξενικών Λιμενικών Αρχών. Να μη μας διαφεύγει το γεγονός ότι η σημαντικότερη υπηρεσία που προσφέρει το Ελληνικό Κράτος στο Ελληνικό πλοίο και τον Έλληνα ναυτικό είναι η διατήρηση του δικτύου των Προξενικών Λιμενικών Αρχών, στο χώρο, της ανά την υφήλιο κίνησης του εμπορικού μας στόλου.
 11.  Οι συντάκτες του Οργανισμού θα πρέπει να έχουν αίσθηση της σημερινής οικονομικής συγκυρίας και να αποφύγουν τον πειρασμό έμπνευσης και ίδρυσης, φαραωνικού μεγέθους, διοικητικών σχημάτων για να μην αποτελέσουν πρόκληση σε μια κοινωνία η οποία με τις παρούσες δυσμενείς οικονομικές συνθήκες θα κληθεί εν τέλει να επωμισθεί το βάρος της λειτουργίας τους.
 12.  Η Γενική Γραμματεία Λιμένων είναι ανάγκη να στελεχωθεί αποκλειστικά με εξειδικευμένο προσωπικό από το Λιμενικό Σώμα. Με τον τρόπο αυτό, ο φορέας με το ενιαίο πνεύμα των στελεχών του, θα αποκτήσει νέα δυναμική. Η άσκηση Λιμενικής Πολιτικής και οι δράσεις για την οικονομική εκμετάλλευση των λιμένων, θα βρουν στα χέρια των αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος τους φυσικούς χειριστές τους με εξασφαλισμένη επιτυχία στο έργο τους. Συγχρόνως θα αποδεσμευτεί σημαντικός αριθμός αξιών και ικανών στελεχών, τα οποία ασφαλώς θα κληθούν να προσφέρουν πολύτιμες Υπηρεσίες στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, επ’ αγαθώ αυτών των ιδίων αλλά και του κοινωνικού συνόλου γενικότερα.
 13.  Τέλος, αν ίσως θα έπρεπε να δοθεί κάποια προσοχή στις παραπάνω προτάσεις, αν ξεπεράσει κανείς το γεγονός της αδιαμφισβήτητης εμπειρίας μας, που κατακτήθηκε με την επί δεκαετίες ενασχόλησή μας με το αντικείμενο θα πρέπει να σταθεί στο γεγονός ότι οι γραμμές  αυτές χαράσσονται απαλλαγμένες από οποιαδήποτε συντεχνιακή διάθεση και  υστεροβουλία. Αποκλειστικό συμφέρον και ελπίδα των αποστράτων, καθώς και των πάσης φύσεως απομάχων αποτελεί η ευρωστία του Δημοσίου Ταμείου και η αξιοπιστία και η αποτελεσματικότητα του κρατικού μηχανισμού. Κατόπιν αυτού η εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του Λιμενικού Σώματος και η προαγωγή του διαχρονικού αιμοδότη της Εθνικής μας οικονομίας, της μεγάλης Ελληνικής Ναυτιλίας θεωρούμε ότι αποτελεί καθήκον και υποχρέωση παντός υπευθύνου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

Υποναύαρχος Λ.Σ. (ε.α.)

Γεώργιος Καλαρώνης

Υποναύαρχος Λ.Σ. (ε.α.)

Παναγιώτης Καλογείτονας

 

 

                  

 

 

                                                                                

                                            

 

 


About the AuthorΑφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to Top ↑